Неколку работи за нас

  • НВСП дооел Скопје е друштво со ограничена одговорност (на едно лице) основано во 2006 година и чија дејност е дистрибуција и продажба на разни видови производи, маркетинг, посредување и консалтинг услуги.

  • Главните маркетинг, консултантски и логистички услуги на НВСП се во сферата на:

  • Мобилните уреди

  • Фармацевтските производи и медицински помагала

  • Друштвото ја заснова својата дејност на нудење услуги и активности, со особена посветеност и грижа за нивниот квалитет, како и нивно континуирано развивање и унапредување, притоа нудејќи квалитетна услуга на клиентите.