Мисија и Визија

  • Визија – Нашата визија е НВСП да биде почитувано друштво, со изграден кредибилитет кај клиентите за услугите што ги нуди, проследен со соодветен финансиски профит, постојано стремејќи се кон водечката позиција на пазарот на услуги.

  • Мисија – Нашата мисија е друштвото НВСП да се грижи за своите клиенти преку давање квалитетни услуги заради генерирање на профит и постигнување заеднички успех на пазарот.

  • Цел – Нашата цел е да им бидеме „десна рака“ на нашите клиенти преку лојалност, искреност, посветеност и квалитет во работењето.