Услуги и активности на НВСП

  • Пред-продажни услуги и активности
  • Дистрибуција и логистика
  • Маркетинг услуги (маркетинг анализи, маркетинг кампањи и сл.)
  • Продажба
  • Пост-продажни услуги и активности
  • Консултантски услуги во многу различни области
  • Подготовка и водење на проекти во сфера на бизнис, маркетинг, менаџмент, менаџмент на човечки ресурси, продажба и сл.
  • Изготвување на анализи, извештаи и чување на податоци за тековни и реализирани проекти